خدایا ! شفای همه ی بیماری ها دست خودته، تو خودت دکتر بیماری های لاعلاج و صعب العلاجی...بیاید با هم دعا کنیم برای تمام مریض هایی که محتاج به دعای ما هستن...
 
http://dadna.ir/files/fa/news/1390/1/27/11285_470.jpg